An Clár Luathléitheoireachta

Cleite

Is toradh ar chomhfhiontar idir CCEA, an tÁisaonad agus COGG na háiseanna atá ar fáil anseo. Dearadh iad le tacú leis an Chlár Luathléitheoireachta a d'fhorbair an tÁisaonad.

Is iad seo a leanas na háiseanna atá ar fáil:

  • Cluichí do pháistí (réimse gníomhaíochtaí ar líne a bhfuil fuaim leo agus atá bunaithe ar na leabhair léitheoireachta)
  • Áiseanna don mhúinteoir
    • Gníomhaíochtaí tacaíochta (leagan PDF de chomhad tacaíochta an mhúinteora)
    • Póstaeir (leagan PDF de na póstaeir a dearadh le tacú leis an chlár)

Is féidir na leabhair léitheoireachta féin a cheannach ón Áisaonad.