Fios Fuaimeanna

Tá Fios Fuaimeanna ag tacú leis an phróiseas teagaisc agus foghlama maidir le fuaimeanna na gconsan a aithint mar aon le feasacht fóineolaíochta a fhorbairt. Is sraith póstaer atá ann a chuideoidh le páistí dul i dtaithí ar fhuaimeanna chonsain na Gaeilge ag tús focal agus iad ag dul i ngleic leis an chéim thosaigh i bpróiseas foghlama teanga agus litearthachta sa Bhonnchéim. Sa phacáiste seo, déantar iarracht deis a thabhairt do mhúinteoirí páistí a spreagadh le túschonsain, fuaimeanna agus patrúin a théann le focail a fhiosrú mar chéad chéim i dtreo litreacha a thuiscint. Tá sraith focal ar gach póstaer a bhaineann le consan ar leith. Cuirtear na focail i láthair sna póstaeir mar íomhánna agus iad comhcheangailte le chéile mar chuid de théama ar leith, mar shampla Páistí sa Pháirc agus An Bóthar Buí. Baineann cuid de na póstaeir le consan amháin agus tá póstaeir eile ann a bhfuil meascán consan iontu. Tá na focail ábhartha ar fáil ar chúl na bpóstaer agus thig leis an mhúinteoir na focail seo a úsáid leis na túsfhuaimeanna a mhúineadh.

Downloads

Treoir don Mhúinteoir
278.04 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Colm agus Ciara póstaer
1.24 MB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Colm agus Ciara focail
295.1 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: An Bóthar Buí póstaer
2.54 MB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: An Bóthar Buí focail
226.32 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Fearghal Fathach póstaer
1.27 MB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Feargha Fathach focail
801.63 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Lá Cois Locha póstaer
1.01 MB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Lá Cois Locha focail
312.55 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: An Margadh Mór póstaer
1.5 MB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: An Margadh Mór focail
923.17 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Geimhreadh Géar póstaer
1.22 MB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Geimhreadh Géar focail
950.12 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Páistí sa Pháirc póstaer
1.15 MB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Páistí sa Pháirc focail
589.9 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Daidí agus Daideo póstaer
596.54 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Daidí agus Daideo focail
283.53 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Nite Néata póstaer
1.62 MB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Nite Néata focail
923.15 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Róisín agus Ruairí póstaer
2.09 MB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Róisín agus Ruairí focail
1003.32 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Spraoi ar Scoil póstaer
2.5 MB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Spraoi ar Scoil focail
384.46 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Tae agus Torthaí póstaer
2.55 MB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Tae agus Torthaí focail
2.24 MB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: An Seomra Súgartha póstaer
1.43 MB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: An Seomra Súgartha focail
952.83 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Ainmhithe sa Pháirc póstaer
854.86 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Ainmhithe sa Pháirc focail
473.46 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Cóisir na Moncaithe póstaer
4.7 MB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Cóisir na Moncaithe focail
910.18 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Ar an Trá póstaer
2.98 MB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: Ar an Trá focail
946.15 KB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: An Dráma póstaer
2.46 MB - uploaded 18-01-2016
Fios Fuaimeana: An Dráma focail
979.41 KB - uploaded 18-01-2016