Foghlaim Nasctha

Colm Cille, Beatha agus Oidhreacht Colm Cille, Beatha agus Oidhreacht

Seo áis dhátheangach idirghníomhach faoi bheatha agus oidhreacht Cholmcille chomh maith le saol na seanmhainistreacha. Tá cuid mhór foinsí éagsúla ann chomh maith le háiseanna tacaíochta eile amhail leabhar múinteora, leabhar dalta, quizeanna, láithreoireachtaí 'Prezi', aipeanna, r-leabhair agus sraith leabhar (Miotais & Finscéalta Cholm Cille).

Foghlaim Ghníomhach agus Modhanna Gníomhacha Teagaisc d'Eochairchéim 3 Foghlaim Ghníomhach agus Modhanna Gníomhacha Teagaisc d'Eochairchéim 3

Gníomhaíochtaí agus modhanna teagaisc do mhúinteoirí a spreagfaidh an fhoghlaim ghníomhach.

Gníomhaíocht Chomhtháite Ag Foghlaim don Saol agus don Obair Gníomhaíocht Chomhtháite Ag Foghlaim don Saol agus don Obair

Áis í atá dírithe ar dhaltaí Eochairchéim 3 a shainaithníonn gnéithe ón chreatlach Scileanna Smaointeoireachta agus Cumais Phearsanta (TSPC) atá ábhartha do gach topaic.