Measúnú

Na Scileanna Traschuraclaim a Mheasúnú

Socruithe Measúnaithe,Socruithe Measúnaithe

Maidir le daltaí sa bhliain deiridh d’Eochairchéim 3 don Chumarsáid, d’Úsáid na Matamaitice agus d’Úsáid TFC.

Treoir Bhreise maidir leis na Socruithe Measúnaithe (Neamhreachtúil)Treoir Bhreise maidir leis na Socruithe Measúnaithe

Maidir le daltaí sa bhliain deiridh d’Eochairchéim 3 don Chumarsáid, d’Úsáid na Matamaitice agus d’Úsáid TFC.

Dátaí TábhachtachaDátaí Tábhachtacha

Eochairchéim 3. Dátaí Tábhachtacha agus Gníomhaíochtaí don Mheasúnú agus don Mhodhnóireacht maidir leis an Chumarsáid, le hÚsáid na Matamaitice agus le Úsáid TFC 2016/17.

Leibhéil de Dhul Chun CinnLeibhéil de Dhul Chun Cinn

Leibhéil de dhul chun cinn sna Scileanna Traschuraclaim.