Gaeilge (Litríocht)

Capall Cogaidh Capall Cogaidh

Is aistriúchán é seo ar an leabhar cháiliúil War Horse le Michael Murpurgo. Is féidir é a úsáid le léitheoireacht neamhspleách ag leibhéal na hiar-bhunscolaíochta a spreagadh. Baineann sé le capall darb ainm Joey a cuireadh amach chun na Fraince ag tús an Chéad Chogadh Domhanda 1914–1918. Le linn an ama seo feiceann muid uafás an chogaidh trí shúile Joey. Is léir gur capall speisialta é agus téann a chrógacht i bhfeidhm ar na daoine uilig a chastar leis, ach an dtiocfaidh sé slán as an chogadh fhuilteach?

Leabhrán Oibre: Capall Cogaidh Leabhrán Oibre: Capall Cogaidh

Tá gníomhaíochtaí éagsúla sa leabhrán seo do gach caibidil sa leabhar. Tá ceisteanna ann bunaithe ar fhianaise ón chaibidil, ceisteanna tátalacha agus ceisteanna smaointeoireachta. Tá gníomhaíochtaí éagsúla le déanamh bunaithe ar na Scileanna Traschuraclaim agus tugtar deis foghlaim nasctha a chur chun cinn idir ranna éagsúla sa scoil le gníomhaíochtaí bunaithe ar réimse ábhar.

Is Mise David Is Mise David

Is aistriúchán é seo ar an úrscéal I Am David le Anne Holm atá dírithe ar dhéagóirí. Tá cuid de na téamaí atá le sonrú in An Gasúr a Chaith Pitseámaí Stríocacha agus in Anne Frank – Dialann Chailín Óig le feiceáil sa leabhar seo chomh maith. Éalaíonn David as sluachampa géibhinn agus teitheann sé trasna na hEorpa. Tá sé leis féin go huile is go hiomlán – cén duine a mbeadh muinín aige as nó aisti?

Anne Frank – Dialann Cailín Óig Anne Frank - Dialann Cailín Óig

Is aistriúchán é seo ar an dialann cháiliúil. Is féidir é a úsáid le léitheoireacht neamhspleách ag leibhéal na hiar-bhunscolaíochta a spreagadh. Is é Dialann Cailín Óig an fíorscéal is tréine go fóill a tháinig amach as an Dara Cogadh Domhanda. Tá go leor téamaí ann is féidir a fhiosrú; mar shampla stair, saoránacht, comhthuiscint, reiligiún.

An Gasúr A Chaith Pitseámaí Stríocacha An Gasúr A Chaith Pitseámaí Stríocacha

Is aistriúchán é seo ar an leabhar cháiliúil sin The Boy in the Striped Pyjamas. Is féidir é a úsáid le léitheoireacht neamhspleách ag leibhéal na hiar-bhunscolaíochta a spreagadh. Tá Bruno naoi mbliana d’aois agus níl faic ar eolas aige faoin Uileloscadh go dtí go mbuaileann sé le Shmuel, gasúr a bhfuil a shaol á chaitheamh aige ar an taobh eile de sconsa.

Leabhrán Oibre: An Gasúr A Chaith Pitseámaí Stríocacha Leabhrán Oibre: An Gasúr A Chaith Pitseámaí Stríocacha

Tá gníomhaíochtaí éagsúla sa leabhrán seo do gach caibidil sa leabhar. Tá ceisteanna ann bunaithe ar fhianaise ón chaibidil, ceisteanna tátalacha agus ceisteanna smaointeoireachta. Tá gníomhaíochtaí éagsúla le déanamh bunaithe ar na Scileanna Traschuraclaim agus tugtar deis foghlaim nasctha a chur chun cinn idir ranna éagsúla sa scoil le gníomhaíochtaí bunaithe ar réimse ábhar.

Downloads