Teagasc Reiligiúin

AthmhuinTeaRas AthmhuinTeaRas

Fiosraítear An Chlaontacht, an Seicteachas agus an tAthmhuintearas i gcomhthéacs an Teagaisc Reiligiúin. Tá bileoga oibre agus áiseanna don chlár bhán idirghníomhach ar fáil.

Beo go hIomlán Beo go hIomlán

Seo aistriúchán ar an tsraith reiligiúin Fully Alive de chuid Veritas. Tá sé dírithe ar Eochairchéim 3. Tá leabhar saothair ann do gach rang in Eochairchéim 3.

Downloads

Beo go hIomlán: Leabhar Saothair Bliain 8
2.74 MB - uploaded 01-03-2014
Beo go hIomlán: Leabhar Saothair Bliain 9
3.07 MB - uploaded 01-03-2014
Beo go hIomlán: Leabhar Saothair Bliain 10
2.66 MB - uploaded 01-03-2014