Foghlaim Nasctha

Colm Cille, Beatha agus Oidhreacht Colm Cille, Beatha agus Oidhreacht

Seo áis dhátheangach idirghníomhach faoi bheatha agus oidhreacht Cholmcille chomh maith le saol na seanmhainistreacha. Tá cuid mhór foinsí éagsúla ann chomh maith le háiseanna tacaíochta eile amhail leabhar múinteora, leabhar dalta, quizeanna, láithreoireachtaí 'Prezi', aipeanna, r-leabhair agus sraith leabhar (Miotais & Finscéalta Cholm Cille).

Cú Chulainn, Beatha agus Eachtraí Cú Chulainn, Beatha agus Eachtraí

Tá sé chlár sa tsraith bheoite seo atá bunaithe ar na móreachtraí i saol Chú Chulainn. Tá trí aonad foghlama ann agus tá áiseanna éagsúla ar fáil i ngach aonad: treoir don mhúinteoir, áis don chlár bhán agus leabhar saothair an dalta ina bhfuil gníomhaíochtaí éagsúla, bileoga oibre, gluaiseanna agus go leor eile.

Smaointe le Foghlaim a Nascadh (SFN) Smaointe le Foghlaim a Nascadh (SFN)

Is leabhráin do mhúinteoirí Eochairchéim 1 agus 2 iad na SFNanna a léiríonn dóigheanna ar féidir réimsí foghlama an churaclaim a nascadh trí obair thopaice. Tá réimse leathan cuspóirí foghlama iontu chomh maith le gníomhaíochtaí agus áiseanna a chuideoidh le múinteoirí topaicí a phleanáil.

Aonaid Théamacha Aonaid Théamacha

Tá na hAonaid Théamacha nasctha leis na SFNanna. Spreagann siad páistí le naisc a dhéanamh trasna na Réimsí Foghlama. Cuireann siad deiseanna ar fáil don mhúinteoir measúnú a dhéanamh ar Chumarsáid, Úsáid na Matamaitice agus Úsáid TFC.

Foghlaim Ghníomhach agus Modhanna Gníomhacha Teagaisc Foghlaim Ghníomhach agus Modhanna Gníomhacha Teagaisc

Is leabhrán múinteoirí é seo ina bhfuil cur síos ar chluichí agus ar mhodhanna teagaisc is féidir a úsáid le foghlaim ghníomhach a spreagadh.

Is Féidir Gach Aon Rud Is Féidir Gach Aon Rud

Tá grá mór ag Ulchabhán, Spideog, Broc agus Seilide don chrann Darach, ach tá baol ann go gcaillfidh siad é. Ach trí chur chuige fiontrach a chur i bhfeidhm, d’fhoghlaim siad –IS FÉIDIR GACH AON RUD! Léigh an scéal agus éist leis chomh maith!!

Ag Foghlaim Tríd an Súgradh Ag Foghlaim Tríd an Súgradh

Is leabhrán áiseanna do mhúinteoirí é seo a thugann treoir maidir leis an dóigh le páistí Eochairchéim 1 a fhorbairt tríd an súgradh.