Na Scileanna Traschuraclaim a Mheasúnú

Socruithe Measúnaithe,Socruithe Measúnaithe

Maidir le daltaí sna blianta deiridh d’Eochairchéimeanna 1 agus 2 don Chumarsáid, d’Úsáid na Matamaitice agus d’Úsáid TFC.

Treoir Bhreise maidir leis na Socruithe Measúnaithe (Neamhreachtúil)Treoir Bhreise maidir leis na Socruithe Measúnaithe

Maidir le daltaí sa bhliain deiridh d’Eochairchéimeanna 1 agus 2.

Dátaí TábhachtachaDátaí Tábhachtacha

Eochairchéimeanna 1 agus 2. Dátaí tábhachtacha agus Gníomhaíochtaí don Mheasúnú agus don Mhodhnóireacht maidir leis an Chumarsáid, le hÚsáid na Matamaitice agus le Úsáid TFC 2016/17.

Useful Links

Leibhéil de Dhul Chun Cinn sna Scileanna Traschuraclaim