Corpoideachas

Uaillmhian, Aidhm agus Toradh Uaillmhian, Aidhm agus Toradh

Tá an tAonad Téamach seo dírithe ar Eochairchéim 2 agus tugtar smaointí agus modhanna suimiúla leis na Cluichí Oilimpeacha agus Parailimpeacha a úsáid mar chomhtheács don fhoghlaim nasctha agus tugtar naisc chuig áiseanna úsáideacha. Is féidir leat téarma a chaitheamh le téama na gCluichí Oilimpeacha a fhiosrú agus Lá Spóirt bunaithe ar na Cluichí Oilimpeacha mar bhuaicphointe ag an deireadh.

Clár FONNtreoracha Clár FONNtreoracha

Is clár oiliúna de chuid Chomhairle Uladh CLG é seo le riar ar riachtanais oiliúnóirí a bhíonn ag obair le daoine óga. Tá cluichí cuí agus pleananna ceachta samplacha sa chlár le cuidiú le bunscileanna na n-imreoirí a fhorbairt. Is féidir an clár FONNtreoracha a chur i bhfeidhm ar na spóirt Ghaelacha uilig.

Comhairle Uladh CLG Pleananna Ceachta Bunscoile Comhairle Uladh CLG Pleananna Ceachta Bunscoile

Seo áis de chuid Chomhairle Uladh (CLG) atá dírithe ar ghluaiseacht sa chorpoiliúint ag leibhéal na bunscolaíochta. Tá pleananna ceachta agus cluichí ann atá bunaithe ar théamaí éagsúla.

Aithin agus Bain Den Pháirc Chomhtholgadh - Aithin agus Bain Den Pháirc

Foghlaimeoidh tú faoin chomhtholgadh ar an tsuíomh seo. Tá gníomhaíochtaí éagsúla sa roinn Gníomhaíochtaí Daltaí do dhaltaí ó Eochairchéim 1 go dtí Iar-16, gníomhaíochtaí a dhéanfaidh daingniú ar na príomhtheachtaireachtaí agus na príomhchoincheapa faoin chomhtholgadh.