Matamaitic agus Uimhearthacht

Cruth agus Spás Cruth agus Spás

Cuidíonn an áis seo le tuiscint na bpáistí ar choincheapa a bhaineann le Cruth agus Spás a dhaingniú. Baintear úsáid as gníomhaíochtaí praiticiúla, gléasanna in-ríomhchláraithe agus bogearraí Logo le húsáid theanga na matamaitice agus le coincheapa a bhaineann le suíomh, gluaiseacht agus treo a chur chun cinn.

Shape and Space Part 1 Teacher Notes

Shape and Space Part 2 Teacher Notes

Cruth agus Spás Cuid 1 Cártaí Gníomhaíochta

Cruth agus Spás Cuid 2 Cártaí Gníomhaíochta

Ríomhfhoclóir Matamaitice Ríomhfhoclóir Matamaitice

Is foclóir ar líne é an Ríomhfhoclóir Matamaitice ina bhfuil sainmhíniú ar théarmaíocht na matamaitice. Tá íomhá nó beochan ann do gach téarma, chomh maith le comhaid fuaime, sampla d’úsáid an téarma, eolas gramadaí, agus liosta de na téarmaí gaolmhara.

An Clog Cainteach An Clog Cainteach

Is áis idirghníomhach é an Clog Cainteach don pháiste atá foghlaim cúrsaí ama ar an chlog. Níl le déanamh ach cliceáil ar an chlog agus insíonn sé an t-am. Tá cluichí ann fosta a chuideoidh leis an daingniú. Is féidir é a úsáid faoi threoir an mhúinteora amháin nó thig leis an pháiste é a úsáid go neamhspleách. Tabhair faoi deara go bhfuil dhá leagan ar fáil, is é sin leagan 'tuaisceartach' agus leagan 'deisceartach'.

Tascanna Ceannoscailte Tascanna Ceannoscailte

Tá cluichí spraíúla ar líne forbartha againn le tacú le Snas ar Scéal Eochairchéim 1. Tá idir chluichí meaitseála, chluichí ilroghnacha agus chluichí péirí ann a bhaineann le hábhair éagsúla ar nós dathanna, aidiachtaí agus briathra neamhrialta. Spreagtar na daltaí leis an scór is airde nó an am is fearr a fháil agus is cinnte go mbainfidh siad sult as na cluichí a imirt ar scoil agus sa bhaile araon!

Ócáid Airgid Ócáid Airgid

Is áis é Ócáid Airgid a bhaineann le hábaltacht airgeadais. Cuireann an áis cur chuige céim ar chéim ar fáil maidir le seachtain a bhfuil téama an airgid leis a reáchtáil i do scoil.

Luaigh Airgead. Déan Réitigh Luaigh Airgead. Déan Réitigh

Is cnuasach de ghníomhaíochtaí praiticiúla fadhbréitigh é Luaigh Airgead, Déan Réitigh le hábaltacht airgeadais páistí bunscoile a fhorbairt. Tugtar deis do na páistí tascanna a dhéanamh agus scileanna fadhbréitigh a fhorbairt ar bhealach cruthaitheach taitneamhach.