Na hEalaíona

Canaimis Canaimis

Tá saibhreas ar leith sna hamhráin thraidisiúnta Ghaeilge agus beidh an áis seo ina cuidiú ag an mhúinteoir cuid de na hamhráin sin a theagasc agus a nascadh le gníomhaíochtaí eile. Tá idir leabhrán agus dlúthdhiosca ann ina bhfuil na hamhráin leagtha amach de réir eochairchéime. Páistí ó ghaelscoileanna éagsúla atá ag canadh ar an dlúthdhiosca agus a rinne an obair ealaíne.

An tOcras Mór An tOcras Mór

San fhíseán seo cuireann páistí Ranganna 5, 6 agus 7 ó Ghaelscoil na gCrann ar an Ómaigh dráma i láthair ar an Ocras Mhór. Ag an tús léirítear díshealbhú Chlann Uí Néill agus ansin buaileann an tOcras Mór an chlann go trom nuair a chailleann siad an mac is óige. Tá cinneadh tromchúiseach le déanamh ag an chlann, an mac a fhágáil agus an bád a fháil ó Dhoire go Meiriceá chuig ‘an tSaol Úr’ nó fanacht leis an chorp. Ag teacht chun deiridh déantar comparáid idir Ocras Mór na hÉireann agus na hOcrais Mhóra eile ar fud an domhain ón tréimhse sin go dtí an lá atá inniu ann. Bhí an bua ag an dráma seo ina chatagóir féin in Féile Náisiúnta na Scoildrámaíochta. Tá an dráma léirithe ag Risteard Mac Daibhéid atá ag teagasc i nGaelscoil na gCrann.

Draíocht le Drámaíocht Draíocht le Drámaíocht

Tá Draíocht le Drámaíocht dírithe ar an dóigh le drámaíocht a chur chun cinn i ngaelscoileanna. Tugtar léargas don mhúinteoir ar an téarmaíocht chuí drámaíochta agus ar an dóigh ar féidir an téarmaíocht sin a nascadh leis an phleanáil. Tá 6 dhráma ar fad san fhillteán – dhá cheann do gach eochairchéim. Cuirtear síos ar chúlra na ndrámaí, na carachtair, na hamhráin agus an dóigh ar féidir iad a léiriú. Tá áiseanna breise ann do na múinteoirí leis an obair a dhaingniú.

Downloads

Draíocht le Drámaíocht: Eochairchéim 1
3.4 MB - uploaded 28-02-2014
Draíocht le Drámaíocht: Eochairchéim 2
827.93 KB - uploaded 28-02-2014