Teagmháil

Seán Mac Nia, Clárbhainisteoir (Gaeloideachas)

Curaclam, Measúnú agus Tuairisciú
CCEA
Rphost: smacnia@ccea.org.uk
Guthán: 028 9026 1432

Mary Carabine, Bainisteoir Oideachais (Bunscolaíocht)

Rphost: mcarabine@ccea.org.uk
Guthán: 028 9026 1200 folíne: 2796

Eoin Ó Coisneacháin, Bainisteoir Oideachais (Bunscolaíocht)

Rphost: eocoisneachain@ccea.org.uk
Guthán: 028 9026 1200 folíne: 2724

Liam Dempsey, Bainisteoir Oideachais (Bunscolaíocht)

Rphost: ldempsey@ccea.org.uk
Guthán: 028 9026 1200 folíne: 2233

Eibhlín Nic Gearailt, Bainisteoir Oideachais (Iar-bhunscolaíocht)

Rphost: enicgearailt@ccea.org.uk
Guthán: 028 9026 1200 folíne: 2901